Thống kê tần suất kết quả xổ số mega 6/45 chính xác nhất

Thống kê tần suất kết quả xổ số mega 6/45 nhanh chóng và chính xác nhất giúp người chơi có thể dự đoán chính xác kết quả xổ số mega 6/45 trong những lần quay tiếp theo để có thể nhận giải jackpot

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhập bảng thống kê tần suất kết quả xổ số mega 6/45 để giúp các bạn có thể dự đoán chính xác nhất kết quả xổ số mega 6/45

Sbobet đang khuyến mãi đến 5.500.000 VNĐ! XEM CHI TIẾT

Thống kê tần suất xuất hiện xổ số Mega 6/45 từ ngày 1-1-2017 đến 18-1-2017

Số lâu ra nhất

01 7 kỳ
03 7 kỳ
06 7 kỳ
07 7 kỳ
10 7 kỳ
11 7 kỳ
13 7 kỳ
14 7 kỳ
15 7 kỳ
16 7 kỳ
17 7 kỳ
20 7 kỳ
23 7 kỳ
26 7 kỳ
28 7 kỳ
35 7 kỳ
38 7 kỳ
40 7 kỳ
41 7 kỳ
42 7 kỳ
44 7 kỳ
09 6 kỳ
33 6 kỳ
04 5 kỳ
19 5 kỳ
22 4 kỳ
30 4 kỳ
34 4 kỳ
36 4 kỳ
18 3 kỳ
02 2 kỳ
08 2 kỳ
21 2 kỳ
45 2 kỳ
12 1 kỳ
24 1 kỳ
32 1 kỳ
37 1 kỳ
39 1 kỳ
05 0 kỳ
25 0 kỳ
27 0 kỳ
29 0 kỳ
31 0 kỳ
43 0 kỳ

Tần suất xuất hiện

29 5 lần
39 3 lần
45 3 lần
12 2 lần
18 2 lần
24 2 lần
25 2 lần
27 2 lần
31 2 lần
32 2 lần
36 2 lần
37 2 lần
43 2 lần
02 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
19 1 lần
21 1 lần
22 1 lần
30 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
01 0 lần
03 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
10 0 lần
11 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
20 0 lần
23 0 lần
26 0 lần
28 0 lần
35 0 lần
38 0 lần
40 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
44 0 lần

Hy vọng với bảng thống kê tần suất kết quả xổ số mega 6/45 trên đây. Quý vị và các bạn có thể dự đoán cho mình những bộ số chính xác nhất trong những lần quay sổ mở thưởng xổ số mega 6/45 tiếp theo. Chúc các bạn may mắn

 

Bình luận

Kết Quả Khác